مدل لباس مجلسی

مدل لباس مجلسی

دانلود عکس خداوندی , پخت سوپ جو , فال سال٢٠١٥ , مدل کفش مجلسی , جدیرترین مدل لباس عروس اروپایی , اهنگ صیاد , دانلود عگس های لورفته زنان , تاپ جدید , جاكفشي جالباسي قيمت , جدیدترین لباس مجلسی۹۴

 

 

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای هشتم


ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش هشتم
در پناه بردن به‌  خدا از‌  هر‌  چه مكروه  ‌و‌  ناپسند است  ‌و‌  هر‌  چه اخلاق  ‌و‌  كردار زشت است
̶    پروردگارا همانا من‌  به‌  حضرتت پناه مى برم (و از‌  لطف  ‌و‌  كرمت درخواست حفظ خود مى كنم) از‌  آنكه صفت زشت حرص  ‌و‌  آز بر‌ دلم هيجان كند (و بر‌ من‌  مسلط شود  ‌و‌  به‌  حب دنياى فانى  ‌و‌  لذات حيوانى كشاند  ‌و‌  از‌  ياد خدا غافلم گرداند  ‌و‌  عاقبت اين خلق آز فاسد  ‌و‌  حرص دنياى دنى  ‌و‌  لذات جسمانى جانم را‌  آلوده گناه سازد  ‌و‌  از‌  علم  ‌و‌  ايمان كه‌   ‌آن سعادت ابد است دور مانم  ‌و‌  عاقبت يوسف عزيز جانم در‌  چاه هلاك فروماند)  ‌و‌  هم اى خدا به‌  تو‌  پناه مى برم از‌  تسلط قوه  ‌ى‌  غضب  ‌و‌  خشم (بر قوه  ‌ى‌  عقل  ‌و‌  ايمانم) كه‌  اين قوه غضب مرا به‌  قهر  ‌و‌  غضب تو‌  گرفتار سازد  ‌و‌  پناه مى برم از‌  كم صبرى (در امور دين  ‌و‌  دنيا)  ‌و‌  كمى قناعت بر‌ حلال (به زيادى حرص بر‌ شهوات  ‌و‌  لذات دنيوى)  ‌و‌  از‌  خلق سخت گيرى (بر امور عالم)  ‌و‌  از‌  اصرار بر‌ شهوت نفس اماره  ‌و‌  از‌  حميت جاهليت (كه غرور  ‌و‌  كبر  ‌و‌  نخوت است)
̶    و از‌  پيروى هواى نفس  ‌و‌  از‌  مخالفت با‌  طريق هدايت  ‌و‌  از‌  خواب (جهل و) غفلت  ‌و‌  از‌  اتخاذ طريق تكلف (و راه نامستقيم)  ‌و‌  از‌  مقدم داشتن باطل بر‌ حق (كه حق را‌  رها كنم  ‌و‌  به‌  راه باطل قدم بردارم)  ‌و‌  از‌  اصرار بر‌ معصيت  ‌و‌  گناهان كه‌  از‌  گناهانم توبه  ‌و‌  انابه به‌  درگاه خدا نكنم)  ‌و‌  از‌  حقير  ‌و‌  كوچك شمردن معصيت  ‌و‌  بزرگ  ‌و‌  بسيار شمردن طاعت خود
̶    و فخر  ‌و‌  مباهات (از بسيارى مال  ‌و‌  جاه دنيا يا) به‌  معاشرت ثروتمندان  ‌و‌  از‌  حقير شمردن بينوايان (و فقراى اهل ايمان) از‌  تمام به‌  تو‌  پناه آرم.
̶    و هم اى خدا پناه مى برم به‌  تو‌  از‌  آنكه به‌  زيردستان خود ظلم  ‌و‌  ستمكارى كنيم  ‌و‌  شكر سرورى  ‌و‌  حكم فرمائى را‌  (كه ترحم  ‌و‌  عدل  ‌و‌  احسان به‌  دوستان  ‌و‌  زير دستانست) به‌  جا نياوريم
̶    يا آنكه ظالمى را‌  معاونت در‌  ظلم كرده  ‌و‌  يا‌  مظلوم فرياد خواهى را‌  واگذاريم  ‌و‌  به‌  فريادش نرسيم  ‌و‌  پناه به‌  تو‌  مى بريم از‌  آنكه به‌  كارى پردازيم كه‌  حق  ‌و‌  سزاوار ما‌  (و در‌  خور اهل ايمان  ‌و‌  شايسته مقام انسانيت) نباشد يا‌  آنكه سخنى در‌  علمى كه‌  بدان دانا نيستيم (از خودخواهى به‌  دروغ) بگوئيم
̶    و نيز به‌  تو‌  پناه مى بريم از‌  آنكه در‌  دل بگيريم كه‌  با‌  كسى تغلب  ‌و‌  مكر  ‌و‌  دغل كنيم (و او‌  را‌  ارشاد نكنيم  ‌و‌  فريب دهيم)  ‌و‌  نيز به‌  تو‌  پناه مى بريم از‌  آنكه در‌  اعمال عجب (و غرور) خودبينى كنيم (و به‌  اعمال ناقابل خود بباليم  ‌و‌  فخر  ‌و‌  مباهات بر‌ خلق كنيم  ‌و‌  خود را‌  بهتر از‌  ديگران پنداريم) يا‌  آنكه در‌  آمال  ‌و‌  آرزوهاى (باطل دنياى دو‌  روزه) خويش عمرى دراز بمانيم (و هيچ كار خير براى آخرت انجام ندهيم تا‌  مرگ فرارسد)
̶    و باز به‌  تو‌  اى خدا پناه مى بريم از‌  زشتى باطن)  ‌و‌  حسن ظاهر مردم فريب)  ‌و‌  از‌  حقير  ‌و‌  كوچك شمردن گناهان صغيره)  ‌و‌  بى موالاتى در‌   ‌آن گناهان كه‌  خود گناه كبيره خواهد بود  ‌و‌  از‌  مهلكات انسان است)  ‌و‌  هم از‌  احاطه  ‌و‌  استيلاى شيطان بر‌ ما‌   ‌و‌  هم از‌  آنكه فتنه  ‌و‌  فساد روزگار به‌  ما‌  دست يابد  ‌و‌  پناه مى بريم از‌  آنكه سلطان  ‌و‌  پادشاه وقت به‌  ظلم  ‌و‌  بيداد  ‌و‌  خشم  ‌و‌  غضب بر‌ ما‌  حكم راند.
̶    و به‌  تو‌  اى خدا پناه مى بريم از‌  آنكه به‌  اسراف مال (و عياشى در‌  دنيا) پردازيم  ‌و‌  پناه مى بريم كه‌  فاقد مقدار كفاف شويم (و به‌  فقر  ‌و‌  احتياج به‌  خلق مبتلا گرديم)
̶    و به‌  تو‌  پناه مى بريم اى خدا از‌  آنكه به‌  شماتت دشمن گرفتار شويم  ‌و‌  از‌   ‌آن كه‌  محتاج به‌  امثال خود گرديم  ‌و‌  از‌  آنكه در‌  معيشت سخت باشيم (و با‌  زندگانى تلخ  ‌و‌  روزگارى به‌  سختى گذرانيم) در‌  حالى كه‌  مهيا (براى سفر مرگ  ‌و‌  به‌  فكر زاد راه آخرت) نباشيم
̶    و به‌  تو‌  پناه مى بريم اى خدا از‌  حسرت  ‌و‌  ندامت بزرگ (كه  ‌آن سرمايه عمر از‌  دست رفتن در‌  غير معرفت  ‌و‌  طاعت خدا  ‌و‌  تحصيل رضا  ‌و‌  رضوان الهى است)  ‌و‌  از‌  مصيبت بزرگ (مرگ  ‌و‌  غوغاى قيامت  ‌و‌  هول محشر  ‌و‌  بيم عذاب قهر الهى)  ‌و‌  از‌  بدترين شقاوت  ‌و‌  بدبختيها  ‌و‌  از‌  منزلگاه بد هنگام رجوع (به عالم آخرت  ‌و‌  بازگشت به‌  مواطن ابد)  ‌و‌  از‌  محروم ماندن از‌  ثواب (و پاداش نيكوى اعمال)  ‌و‌  ورود مصيبت قهر  ‌و‌  عقاب حق (به واسطه عصيان  ‌و‌  گناهان مهلك جان)
̶    پروردگارا درود  ‌و‌  رحمت فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  مرا از‌  هر‌  آنچه به‌  درگاهت پناه بردم از‌  همه اين امور به‌  رحمت  ‌و‌  كرم نامنتهايت مرا  ‌و‌  هم تمام مردان  ‌و‌  زنان اهل ايمان را‌  پناه بخش اى مهربانترين مهربانان عالم.
متن عربی صحیفه سجادیه (8)
وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ فِي الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَكَارِهِ وَ سَيّئِ الْأَخْلَاقِ وَ مَذَامّ الْأَفْعَالِ
اللّهُمّ إِنيّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الْحِرْصِ، وَ سَوْرَةِ الْغَضَبِ، وَ غَلَبَةِ الْحَسَدِ، وَ ضَعْفِ الصّبْرِ، وَ قِلّةِ الْقَنَاعَةِ، وَ شَكَاسَةِ الْخُلُقِ، وَ إِلْحَاحِ الشّهْوَةِ، وَ مَلَكَةِ الْحَمِيّةِ
وَ مُتَابَعَةِ الْهَوَى، وَ مُخَالَفَةِ الْهُدَى، وَ سِنَةِ الْغَفْلَةِ، وَ تَعَاطِي الْكُلْفَةِ، وَ إِيثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الْحَقّ، وَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَأْثَمِ، وَ اسْتِصْغَارِ الْمَعْصِيَةِ، وَ اسْتِكْبَارِ الطّاعَةِ.
وَ مُبَاهَاةِ الْمُكْثِرِينَ، وَ الْإِزْرَاءِ بِالْمُقِلّينَ، وَ سُوءِ الْوِلَايَةِ لِمَنْ تَحْتَ أَيْدِينَا، وَ تَرْكِ الشّكْرِ لِمَنِ اصْطَنَعَ الْعَارِفَةَ عِنْدَنَا
أَوْ أَنْ نَعْضُدَ ظَالِماً، أَوْ نَخْذُلَ مَلْهُوفاً، أَوْ نَرُومَ مَا لَيْسَ لَنَا بِحَقّ‏ٍ، أَوْ نَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ‏
وَ نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَنْطَوِيَ عَلَى غِشّ أَحَدٍ، وَ أَنْ نُعْجِبَ بِأَعْمَالِنَا، وَ نَمُدّ فِي آمَالِنَا
وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ السّرِيرَةِ، وَ احْتِقَارِ الصّغِيرَةِ، وَ أَنْ يَسْتَحْوِذَ عَلَيْنَا الشّيْطَانُ، أَوْ يَنْكُبَنَا الزّمَانُ، أَوْ يَتَهَضّمَنَا السّلْطَانُ‏
وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ تَنَاوُلِ الْإِسرَافِ، وَ مِنْ فِقْدَانِ الْكَفَافِ‏
وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْأَكْفَاءِ، وَ مِنْ مَعِيشَةٍ فِي شِدّةٍ، وَ مِيتَةٍ عَلَى غَيْرِ عُدّةٍ.
وَ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسْرَةِ الْعُظْمَى، وَ الْمُصِيبَةِ الْكُبْرَى، وَ أَشْقَى الشّقَاءِ، وَ سُوءِ الْمَ‏آبِ، وَ حِرْمَانِ الثّوَابِ، وَ حُلُولِ الْعِقَابِ‏
اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِذْنِي مِنْ كُلّ ذَلِكَ بِرَحْمَتِكَ وَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ، يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ.

2018-05-06 |
 
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
لیپوماتیک
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
عوارض روغن خراطین
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تحلیل آماری
نمایندگی برندها در ایران
فروشگاه اسباب بازی بازیجو

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ

 

مطالب اخير

تشریفات مجالس

شرایط حذف نمره زیر 10 از کارنامه دانشجویان کارشناسی

چراغ اصلاح‌طلبان روشن شد

تست مرغ و زیتون، غذایی سبک، سریع و خوش طعم

مرد کله گوزنی +عکس

مشاور انجمن خودروسازان:کاهش قیمت‌ صنعت خودرو را نابود می‌کند

ديدار عوامل سريال حريم سلطان با شاه بحرين+تصاویر

برخی از خدمات سایت نیازکاو

20 پیمان تغذیه‌ای در آغاز بهار

درگیری در تیم ملی فوتسال!

تک نرخی شدن ارز پس از ابلاغ بودجه 92 / پرداخت یارانه به کالاهای اساسی

اصول رابطه جنسی در مواقع اضطراری

چگونه با عرق تابستاني کنار بياييم؟

کار جالب 35 ساله زن و شوهر+تصاویر

نگاهی به نسخه ۲۱ مرورگر فایرفاکس

اس ام اس تبریک روز مرد (2)

مکمل بدنسازی

7 بندر زیبا و دوست داشتنی جهان

(تصاویر) نیکی کریمی در "شام با دوستان"

کوپه

12 توصیه برای سفر

تبلیغات اینترنتی

ابراز نگرانی 1+5 از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران

زمان مصاحبه و آزمون عملی بورسیه‌های دارای شرایط خاص ارشد 92

خرید بک لینک

سرنوشت دختر یک مردکارخانه‌دار در زندان

"مار آبی" ساخت فرانسه / PGO

ساکنان برج پرنسس در دبی بدلیل خرابی آسانسور 97 طبقه را پیاده رفتند!

علیرضا گودرزی دو سال از حضور در ميادين كشتی محروم شد

به فایرفاکس اجازه دهید آدرس‌های اشتباه شما را تشخیص دهد

نحوه عملکرد سرویس کاهش پینگ

عکس مهناز افشار و داریوش مهرجویی پشت صحنه فیلم «چه خوبه که برگشتی»

آنچه احمدی نژاد درخواست کرد/مقایسه درآمدهای نفتی دولت ها بر پایه طلا و نرخ ثابت دلار

سفر به دنیای دزدان دریایی +تصاویر

خانه کودک فراز

هشدار اخوان‌المسلمین به ارتش/ «ارتش آزاد مصر» تشکیل خواهد شد

کمپرسور

طراحی سایت تخصصی

معرفی نقاش بزرگ حسین مصور الملکی

خرافی‌ترین جراحی دنیا +عکس

 

آرشيو مطالب

 
 
 

امکانات جانبی

RSS 2.0