مدل لباس مجلسی

دانلود عکس خداوندی , پخت سوپ جو , فال سال٢٠١٥ , مدل کفش مجلسی , جدیرترین مدل لباس عروس اروپایی , اهنگ صیاد , دانلود عگس های لورفته زنان , تاپ جدید , جاكفشي جالباسي قيمت , جدیدترین لباس مجلسی۹۴

 

 

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای هشتم


ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش هشتم
در پناه بردن به‌  خدا از‌  هر‌  چه مكروه  ‌و‌  ناپسند است  ‌و‌  هر‌  چه اخلاق  ‌و‌  كردار زشت است
̶    پروردگارا همانا من‌  به‌  حضرتت پناه مى برم (و از‌  لطف  ‌و‌  كرمت درخواست حفظ خود مى كنم) از‌  آنكه صفت زشت حرص  ‌و‌  آز بر‌ دلم هيجان كند (و بر‌ من‌  مسلط شود  ‌و‌  به‌  حب دنياى فانى  ‌و‌  لذات حيوانى كشاند  ‌و‌  از‌  ياد خدا غافلم گرداند  ‌و‌  عاقبت اين خلق آز فاسد  ‌و‌  حرص دنياى دنى  ‌و‌  لذات جسمانى جانم را‌  آلوده گناه سازد  ‌و‌  از‌  علم  ‌و‌  ايمان كه‌   ‌آن سعادت ابد است دور مانم  ‌و‌  عاقبت يوسف عزيز جانم در‌  چاه هلاك فروماند)  ‌و‌  هم اى خدا به‌  تو‌  پناه مى برم از‌  تسلط قوه  ‌ى‌  غضب  ‌و‌  خشم (بر قوه  ‌ى‌  عقل  ‌و‌  ايمانم) كه‌  اين قوه غضب مرا به‌  قهر  ‌و‌  غضب تو‌  گرفتار سازد  ‌و‌  پناه مى برم از‌  كم صبرى (در امور دين  ‌و‌  دنيا)  ‌و‌  كمى قناعت بر‌ حلال (به زيادى حرص بر‌ شهوات  ‌و‌  لذات دنيوى)  ‌و‌  از‌  خلق سخت گيرى (بر امور عالم)  ‌و‌  از‌  اصرار بر‌ شهوت نفس اماره  ‌و‌  از‌  حميت جاهليت (كه غرور  ‌و‌  كبر  ‌و‌  نخوت است)
̶    و از‌  پيروى هواى نفس  ‌و‌  از‌  مخالفت با‌  طريق هدايت  ‌و‌  از‌  خواب (جهل و) غفلت  ‌و‌  از‌  اتخاذ طريق تكلف (و راه نامستقيم)  ‌و‌  از‌  مقدم داشتن باطل بر‌ حق (كه حق را‌  رها كنم  ‌و‌  به‌  راه باطل قدم بردارم)  ‌و‌  از‌  اصرار بر‌ معصيت  ‌و‌  گناهان كه‌  از‌  گناهانم توبه  ‌و‌  انابه به‌  درگاه خدا نكنم)  ‌و‌  از‌  حقير  ‌و‌  كوچك شمردن معصيت  ‌و‌  بزرگ  ‌و‌  بسيار شمردن طاعت خود
̶    و فخر  ‌و‌  مباهات (از بسيارى مال  ‌و‌  جاه دنيا يا) به‌  معاشرت ثروتمندان  ‌و‌  از‌  حقير شمردن بينوايان (و فقراى اهل ايمان) از‌  تمام به‌  تو‌  پناه آرم.
̶    و هم اى خدا پناه مى برم به‌  تو‌  از‌  آنكه به‌  زيردستان خود ظلم  ‌و‌  ستمكارى كنيم  ‌و‌  شكر سرورى  ‌و‌  حكم فرمائى را‌  (كه ترحم  ‌و‌  عدل  ‌و‌  احسان به‌  دوستان  ‌و‌  زير دستانست) به‌  جا نياوريم
̶    يا آنكه ظالمى را‌  معاونت در‌  ظلم كرده  ‌و‌  يا‌  مظلوم فرياد خواهى را‌  واگذاريم  ‌و‌  به‌  فريادش نرسيم  ‌و‌  پناه به‌  تو‌  مى بريم از‌  آنكه به‌  كارى پردازيم كه‌  حق  ‌و‌  سزاوار ما‌  (و در‌  خور اهل ايمان  ‌و‌  شايسته مقام انسانيت) نباشد يا‌  آنكه سخنى در‌  علمى كه‌  بدان دانا نيستيم (از خودخواهى به‌  دروغ) بگوئيم
̶    و نيز به‌  تو‌  پناه مى بريم از‌  آنكه در‌  دل بگيريم كه‌  با‌  كسى تغلب  ‌و‌  مكر  ‌و‌  دغل كنيم (و او‌  را‌  ارشاد نكنيم  ‌و‌  فريب دهيم)  ‌و‌  نيز به‌  تو‌  پناه مى بريم از‌  آنكه در‌  اعمال عجب (و غرور) خودبينى كنيم (و به‌  اعمال ناقابل خود بباليم  ‌و‌  فخر  ‌و‌  مباهات بر‌ خلق كنيم  ‌و‌  خود را‌  بهتر از‌  ديگران پنداريم) يا‌  آنكه در‌  آمال  ‌و‌  آرزوهاى (باطل دنياى دو‌  روزه) خويش عمرى دراز بمانيم (و هيچ كار خير براى آخرت انجام ندهيم تا‌  مرگ فرارسد)
̶    و باز به‌  تو‌  اى خدا پناه مى بريم از‌  زشتى باطن)  ‌و‌  حسن ظاهر مردم فريب)  ‌و‌  از‌  حقير  ‌و‌  كوچك شمردن گناهان صغيره)  ‌و‌  بى موالاتى در‌   ‌آن گناهان كه‌  خود گناه كبيره خواهد بود  ‌و‌  از‌  مهلكات انسان است)  ‌و‌  هم از‌  احاطه  ‌و‌  استيلاى شيطان بر‌ ما‌   ‌و‌  هم از‌  آنكه فتنه  ‌و‌  فساد روزگار به‌  ما‌  دست يابد  ‌و‌  پناه مى بريم از‌  آنكه سلطان  ‌و‌  پادشاه وقت به‌  ظلم  ‌و‌  بيداد  ‌و‌  خشم  ‌و‌  غضب بر‌ ما‌  حكم راند.
̶    و به‌  تو‌  اى خدا پناه مى بريم از‌  آنكه به‌  اسراف مال (و عياشى در‌  دنيا) پردازيم  ‌و‌  پناه مى بريم كه‌  فاقد مقدار كفاف شويم (و به‌  فقر  ‌و‌  احتياج به‌  خلق مبتلا گرديم)
̶    و به‌  تو‌  پناه مى بريم اى خدا از‌  آنكه به‌  شماتت دشمن گرفتار شويم  ‌و‌  از‌   ‌آن كه‌  محتاج به‌  امثال خود گرديم  ‌و‌  از‌  آنكه در‌  معيشت سخت باشيم (و با‌  زندگانى تلخ  ‌و‌  روزگارى به‌  سختى گذرانيم) در‌  حالى كه‌  مهيا (براى سفر مرگ  ‌و‌  به‌  فكر زاد راه آخرت) نباشيم
̶    و به‌  تو‌  پناه مى بريم اى خدا از‌  حسرت  ‌و‌  ندامت بزرگ (كه  ‌آن سرمايه عمر از‌  دست رفتن در‌  غير معرفت  ‌و‌  طاعت خدا  ‌و‌  تحصيل رضا  ‌و‌  رضوان الهى است)  ‌و‌  از‌  مصيبت بزرگ (مرگ  ‌و‌  غوغاى قيامت  ‌و‌  هول محشر  ‌و‌  بيم عذاب قهر الهى)  ‌و‌  از‌  بدترين شقاوت  ‌و‌  بدبختيها  ‌و‌  از‌  منزلگاه بد هنگام رجوع (به عالم آخرت  ‌و‌  بازگشت به‌  مواطن ابد)  ‌و‌  از‌  محروم ماندن از‌  ثواب (و پاداش نيكوى اعمال)  ‌و‌  ورود مصيبت قهر  ‌و‌  عقاب حق (به واسطه عصيان  ‌و‌  گناهان مهلك جان)
̶    پروردگارا درود  ‌و‌  رحمت فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  مرا از‌  هر‌  آنچه به‌  درگاهت پناه بردم از‌  همه اين امور به‌  رحمت  ‌و‌  كرم نامنتهايت مرا  ‌و‌  هم تمام مردان  ‌و‌  زنان اهل ايمان را‌  پناه بخش اى مهربانترين مهربانان عالم.
متن عربی صحیفه سجادیه (8)
وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ فِي الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَكَارِهِ وَ سَيّئِ الْأَخْلَاقِ وَ مَذَامّ الْأَفْعَالِ
اللّهُمّ إِنيّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الْحِرْصِ، وَ سَوْرَةِ الْغَضَبِ، وَ غَلَبَةِ الْحَسَدِ، وَ ضَعْفِ الصّبْرِ، وَ قِلّةِ الْقَنَاعَةِ، وَ شَكَاسَةِ الْخُلُقِ، وَ إِلْحَاحِ الشّهْوَةِ، وَ مَلَكَةِ الْحَمِيّةِ
وَ مُتَابَعَةِ الْهَوَى، وَ مُخَالَفَةِ الْهُدَى، وَ سِنَةِ الْغَفْلَةِ، وَ تَعَاطِي الْكُلْفَةِ، وَ إِيثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الْحَقّ، وَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَأْثَمِ، وَ اسْتِصْغَارِ الْمَعْصِيَةِ، وَ اسْتِكْبَارِ الطّاعَةِ.
وَ مُبَاهَاةِ الْمُكْثِرِينَ، وَ الْإِزْرَاءِ بِالْمُقِلّينَ، وَ سُوءِ الْوِلَايَةِ لِمَنْ تَحْتَ أَيْدِينَا، وَ تَرْكِ الشّكْرِ لِمَنِ اصْطَنَعَ الْعَارِفَةَ عِنْدَنَا
أَوْ أَنْ نَعْضُدَ ظَالِماً، أَوْ نَخْذُلَ مَلْهُوفاً، أَوْ نَرُومَ مَا لَيْسَ لَنَا بِحَقّ‏ٍ، أَوْ نَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ‏
وَ نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَنْطَوِيَ عَلَى غِشّ أَحَدٍ، وَ أَنْ نُعْجِبَ بِأَعْمَالِنَا، وَ نَمُدّ فِي آمَالِنَا
وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ السّرِيرَةِ، وَ احْتِقَارِ الصّغِيرَةِ، وَ أَنْ يَسْتَحْوِذَ عَلَيْنَا الشّيْطَانُ، أَوْ يَنْكُبَنَا الزّمَانُ، أَوْ يَتَهَضّمَنَا السّلْطَانُ‏
وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ تَنَاوُلِ الْإِسرَافِ، وَ مِنْ فِقْدَانِ الْكَفَافِ‏
وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْأَكْفَاءِ، وَ مِنْ مَعِيشَةٍ فِي شِدّةٍ، وَ مِيتَةٍ عَلَى غَيْرِ عُدّةٍ.
وَ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسْرَةِ الْعُظْمَى، وَ الْمُصِيبَةِ الْكُبْرَى، وَ أَشْقَى الشّقَاءِ، وَ سُوءِ الْمَ‏آبِ، وَ حِرْمَانِ الثّوَابِ، وَ حُلُولِ الْعِقَابِ‏
اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِذْنِي مِنْ كُلّ ذَلِكَ بِرَحْمَتِكَ وَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ، يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ.

2018-05-06 |
 
رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
لیپوماتیک
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
عوارض روغن خراطین
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تحلیل آماری
نمایندگی برندها در ایران
فروشگاه اسباب بازی بازیجو
سامانه جامع مشاغل شهرری

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ

 

مطالب اخير

بهترین مطالب در سایت تفریحی دلبرانه

احمدي‌نژاد در كنكور ارشد

پیروزی یوونتوس، ناپولی و رم/ ولفسبورگ در خانه هرتابرلین پیروز شد

سوسک داروین (+عکس)

واکنش فائزه هاشمی به توقیف آسمان

تحول در بازار وام مسکن/افزایش خرید ملک با هدف سرمایه‌گذاری

حکایت گدایی کردن ملا نصر الدین !

مطالب لادین

درخواست فیسبوکی جهانگیری از مردم

همه چیز در مورد جراحی بینی

راهکار های یافتن بهترین جراح پلاستیک

چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی

مدل لباس عروس

سقف درآمدی یارانه بگیران چقدر باشد؟

فال روزانه - چهارشنبه 14 اسفند 1392

تصاویر: اتاقی که اینترنت در آن متولد شد

دادکان:عمرا نمی گذارند استقلال و پرسپولیس خصوصی شود/نتوانستم پرسپولیس رابچرخانم،دارم بزنید

تهدید بی آبی برای تهران جدی است/ احتمال جیره بندی آب در ماه های گرم

رکورد شکستن گردو با سر + عکس

اولين عكس از «ويوين جولي پيت» در نقش پرنسس آئورورا

جايزه مسير اساطير براي «كيت وينسلت» + عكس

واژگون شدن پژو 5 کشته و زخمی بر جای گذاشت

روحانی: دولت تحرک جدیدی را آغاز کرده است

مدلهای جدید کت شلوار مجلسی آقایان - سری دوم

کرانچار: مستحق پيروزي مقابل ملوان بوديم

عکسی که جیش العدل از سربازان ایرانی در اسارت منتشر کرد

افشاگری جلالی درباره پیشنهاد پروین برای سرمربی گری پرسپولیس

معرفی مونو پمپ

دانلود آهنگ جدید

هدایای تبلیغاتی

بازی اندروید

اتوبار تهران با نامی آشنا

جاذبه های گردشگری ایران در شهرهای کرمانشاه تبریز و تورهای نوروزی 96 اروپا روسیه

طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت

بهترین راه برای انتخاب آتلیه عروس

معرفی بهترین سایت های خرید بلیط های چارتری

استفاده از میز و صندلی های استاندارد در تالار عروسی

چرا مردم به تور کیش دبی مالزی و تایلند روی آوردند

فروش جوجه بوقلمون - اردک - مرغ بومی - شترمرغ

خرید دستگاه حضور و غیاب

 

آرشيو مطالب

 
 
 

امکانات جانبی

RSS 2.0